CENÍK 

VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ


1.  POSUDKY O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K

        ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ                    250,-

         ZBROJNÍHO PASU                                                 250,-

         SVÁŘEČSKÉHO PRŮKAZU                                 250,-

          POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮK.                              250,-

         PROHLÍDKA SPORTOVCE I.                               250,-

        OPAKOVANÁ V ROCE , KDY BYLA JPP               100,-

 

2. POTVRZENÍ:

     BRIGÁDA                                                                     100,-

    PŘIHLÁŠKY MŠ, SOU, SŠ, VŠ                                  100,-

    KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY                                         100,-

 

3. APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY                                  100,-

4. PROPÍCHNUTÍ UŠÍ                                                      200,-

5. VÝPIS / KOPIE /Z DOKUMENTACE                           300,-

                                 +2 KČ/STRÁNKA